Chungnam National University.

Graduate School of New Drug Discovery and Development.

충남대학교 신약전문대학원

공지사항

2021학년도 학사일정 변경 안내
2021학년도 학사일정 변경 안내
작성자 신약전문대학원
조회수 1249 등록일 2021.08.17

◎  2021학년도 학사일정 변경 안내  ◎


2021학년도 학사일정 변경사항을 다음과 같이 안내합니다.


 □ 2021학년도 학사일정 주요 변경사항

구 분

변경 전

변경 후

대체공휴일(광복절)

-

2021. 8. 16.(월)

대체공휴일(개천절)

-

2021. 10. 4.(월)

대체공휴일(한글날)

-

2021. 10. 11.(월)

수업일수 1/3선

2021. 10. 8.(금)

2021. 10. 12.(화)

수업일수 1/2선

2021. 10. 27.(수)

2021. 10. 29.(금)

논문지도위원회 구성

2021. 10. 11.(월) ~ 15.(금)

2021. 10. 12.(화) ~ 15.(금)

수업일수 2/3선

2021. 11. 12.(금)

2021. 11. 16.(화)

수업일수 3/4선

2021. 11. 23.(화)

2021. 11. 25.(목)

정기휴업일 수업결손 보충강의

2021. 12. 8.(수) ~ 10.(금)

2021. 12. 8.(수) ~ 14.(화)

동기방학

2021. 12. 18.(토)

2021. 12. 22.(수)

동기 계절학기

2021. 12. 20.(월)
  ~ 2022. 1. 7.(금)

2021. 12. 22.(수)

 ~ 2022. 1. 11.(화)

2학기 성적발표

2022. 1. 7.(금)

2022. 1. 12.(수)

동기 계절학기 성적발표

2022. 1. 13.(목)

2022. 1. 18.(화)